Ekipa in stranka

Ekipa Mydo

Ekipanastane z združitvijo vseh članov zaradi sorodnega dela podjetja.Ima interakcijo medsebojnega vplivanja v vedenju, psihološko se zaveda obstoja drugih članov, ima občutek medsebojne pripadnosti in delovnega duha.Namen je doseči splošni uspeh podjetja.

Vodjeso razširjalci korporativne kulture, izvajalci sistemov, načrtovalci in odločevalci timskih nalog, nosilci timskih odgovornosti, komunikatorji in mostovi med timom in top managementom podjetja ter spodbujevalci in koordinatorji timskega zdravja.

Komunikacijaima lahko različne oblike.Vodje lahko pravočasno dosežejo harmonijo notranjih institucij z enkratnimi srečanji ali individualnimi izmenjavami.Komunikacija ne bi smela potekati le interno, temveč tudi horizontalno komunicirati z zunanjimi neposredno povezanimi ekipami, da bi spodbudili harmonijo z zunanjimi institucijami.Dobra komunikacija lahko tesneje poveže člane tima in je temelj harmonije team buildinga.

Ekipaje kot ribiška mreža.Vsaka mreža igra drugačno vlogo v svojem položaju.Obstoja več mrežnih očes ni mogoče prezreti, ker lahko ena mreža lovi ribe.Člani ekipe so v mreži drug za drugim in vsak član ima svoj položaj. Člani ekipe so v mreži drug za drugim in vsak član ima svoj položaj.Visoko zmogljiva ekipa mora biti celota s popolno povezanostjo, medsebojnim zaupanjem in sodelovanjem med člani.Da bi dali boljšo igro inteligenci in inteligenci ekipe ter dosegli učinkovitost ekipe.Še en primer kohezije,ugotovili boste, da zlahka zlomite par jedilnih palčk.A če sestavi deset parov palčk, se jih ne da zlomiti.S takšno povezanostjo bo ekipa nepremagljiva ekipa, ki lahko premaga vsako težavo.

Odnos s strankami

Razmerjemed strankami in podjetjem je kooperativni odnos vzajemne promocije, vzajemne koristi in rezultatov, ki so koristni za vse.Zlasti sodelovanje z visokokakovostnimi glavnimi strankami lahko ne samo izboljša našo ozaveščenost o storitvah, izboljša našo raven upravljanja, izboljša naš sistem storitev, ampak nam lahko prinese tudi bogate dobičke.

Imeti aprecej otopelPoraba kupcev je osnova za preživetje in razvoj podjetij.Zato je treba nenehno pridobivati ​​potencialne stranke in pridobivati ​​nove stranke, da bi zmanjšali izgubo strank.Poleg tega si je treba prizadevati za ohranitev starih strank.Ker so stroški razvoja nove stranke petkrat višji od stroškov vzdrževanja stare stranke, lahko vzdrževanje starih strank prihrani stroške pridobivanja novih strank.Poleg tega so stari kupci manj občutljivi na ključne dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo, kot je cena, so bolj tolerantni do nekaterih napak podjetij in njihovih izdelkov.Zato lahko ohranjanje starih strank podjetjem prinese različne koristi.Zato bi morali težiti k izgubljenim strankam.Po eni strani zmanjšajte izgubo strank, po drugi strani pa naj izgubljene stranke spet postanejo stranke podjetja.

Podaljšati odnos s stranko, lahko izboljšamo povprečno dolžino življenjskega cikla odnosa s stranko z negovanjem zvestobe strank, ohranjanjem dragocenih strank, zmanjšanjem izgube strank in odstranjevanjem odnosov brez potencialne vrednosti, razvijemo dolgoročne odnose s strankami in za vedno obdržimo stare stranke.

Če podjetjaželijo pridobiti dolgoročno konkurenčno prednost, morajo vzdrževati dobre odnose s strankami.Ta stalni dobri odnosi s strankami so postopoma postali jedro konkurenčnosti podjetij.Medtem ko krepijo odnos s strankami, podjetja ne bi smela biti pozorna le na materialne dejavnike odnosa, ampak upoštevati tudi druge značilnosti odnosa.To so občutki strank in drugi nematerialni čustveni dejavniki.Za ustvarjanje novih strank, ohranjanje starih strank, izboljšanje zadovoljstva in zvestobe strank, da se poveča vrednost in dobiček strank.